Kontakt

Hotel Brix
Stromova 32, 831 01 Bratislava, Slovakia
tel.: +421 2 54 791 979, fax: +421 2 54 791 587
hotelbrix@hotelbrix.sk
www.hotelbrix.sk, www.hotelbrix.eu

©2007 ITfire. Všetky práva vyhradené.